Кредит върху заплатата в Италия [ Cessione del quinto ]

Cessione del quinto

Т.нар. кредит „една пета” е потребителски кредит в Италия, който се отпуска върху заплатата или пенсията. Това означава, че кредитодателят осигурява предоставянето на заема с прехвърляне на част от заплатата на кредитополучателя и чрез застрахователни покрития на риска. Заемите върху дохода са въведени в италианското законодателство за първи път през 1950 г. Основните характеристики на … Read moreКредит върху заплатата в Италия [ Cessione del quinto ]