Онлайн кредити до 3000лв

Потребителски онлайн кредит без поръчител до 3000лв.

Потребителски кредити – това са кредити, които се отпускат на частни лица, като в повечето случай срещу отпуснатия заем не се изисква обезпечение.

В почти всички случаи тези кредити за физически лица се отпускат бързо, обикновено до три дена, като за това помага отсъствието на гаранция и съпътстващите проверки и оценки.

Много често потребителските кредити се наричат още и необезпечени кредити, като името подсказва доста за тяхната същност.

Online кредит от набанкова институция

През последните години у нас се появи масово предлагане на потребителски кредити онлайн, отпускани от небанкови институции. Тези фирми са лицензирани от БНБ, като тяхно съществено преимущество е срокът на отпускането на кредитите – някои фирми разглеждат исканията за заем до 30 минути и отпускат потребителски кредит до един час след заявката.

Като недостатък на тези бързи кредити може да се посочи малкият размер на отпускания заем – обикновено до 3000 или 5000 лева, както и по-високите лихви – смята се, че тези експресни кредити са високорискови, и това обуславя високата лихва.

Друго предимство на този вид онлайн заеми е срокът за връщане- можете да погасите всеки онлайн заем от 30 дни до 24 месеца от отпускането му – в зависимост от вашите възможности.

Има и фирми, които отпускат онлайн кредити в размер до 100 000 лева, но тогава вече се изисква и сериозно обезпечение, и ако се нуждаете от такава сериозна сума, е по-добре да вземете ипотечен кредит.

Условия:

  • Навършени 18 години
  • Доказване на месечен доход ( може да не е от трудов договор )
  • По възможност добро кредитно досие
  • Валиден документ за самоличност ( лична карта )

Показване на 2 резултата